पुर्बाधारको दिगोपन र सेवाप्रवाहको सुनिश्चितालाई पहिलो प्राथमिक्ता दिएका छौ-रास्कोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख धर्मराज शाही (पोषण)