समावेशी, समानुपातिक निति माओवादीले ल्याएको हो कार्यनवयन गर्छ -नेता रनसिंह परियार