रास्कोटमा डेउडा खेल १ लाख बडि दर्सक नेत्रराज शाही(मौसम) र पानसरा थापामा बिच घम्सा घम्सी