कर्णाली पर्देश सरकारका पर्यटन मन्त्री नन्द सिंह बुढाले यस्तो गरे खुलासा । के गर्यो सरकारले काम ?